Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

fantasymy

October 16 2019

fantasymy
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaszarakoszula szarakoszula
fantasymy
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
fantasymy
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
fantasymy
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viabitchin bitchin

October 07 2019

fantasymy
Reposted fromzelbekon zelbekon viatytek tytek
fantasymy
0964 444b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
fantasymy
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty
fantasymy
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić
— W. Chmielarz
fantasymy
9713 2e54 500
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent
fantasymy
fantasymy
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
fantasymy
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność

September 27 2019

fantasymy
0880 ab96
Reposted frommistic mistic vialexxie lexxie
fantasymy
fantasymy

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
fantasymy
6874 9fda
Reposted fromhagis hagis viaexistential existential

September 24 2019

fantasymy
8133 625b 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo

September 23 2019

fantasymy
fantasymy
9170 817f 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl