Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

fantasymy

May 24 2018

fantasymy
1017 97a8
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaabsolem absolem
fantasymy

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle vianiskowo niskowo

May 23 2018

fantasymy
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viarosalie rosalie
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viaAmericanlover Americanlover
fantasymy
6428 31e3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBloodEve BloodEve
fantasymy
9539 b0ed 500
fantasymy
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar viakinkaaa kinkaaa
fantasymy
8826 fb79 500
fantasymy
Play fullscreen
,,Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera..."

March 07 2018

fantasymy
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
fantasymy
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viazupson zupson
fantasymy
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson
fantasymy

December 27 2017

fantasymy
6546 4d2e
Reposted fromipo ipo vialavie lavie
fantasymy
4375 7e76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
fantasymy
Nienawidzę tego.  Nienawidzę tego, że nie potrafię. Że coś tak idiotycznie prostego jak rozmowa sprawia mi trudność. Że nie umiem powiedzieć tego co myślę na czas, w odpowiedni sposób, nie będąc zagłuszona. Że mój głos ginie zanim jeszcze zdąży się wydobyć. Nienawidzę w sobie tego, że tak się boję innych ludzi. Czuję się z tym kompletnie do niczego. Po co mi to, że potrafię pisać, jeśli nie idzie to w parze z komunikacją międzyludzką? Po co mi te wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiem, wybrzmiewające za późno, zapisane po fakcie? Nienawidzę strachu i tego, że przez tyle lat nie udało mi się jeszcze go opanować. 
— Cztery Wieki Później
fantasymy

Animated Nature

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Animated Nature (30 Pics) 14:13 27.11.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology Stunning animated pictures of the nature.

Reposted fromlockes lockes viaBloodEve BloodEve
fantasymy
fantasymy
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl