Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

fantasymy
0258 2f42 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
fantasymy
3858 11f3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
fantasymy
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
fantasymy
Nie planuję dlatego, że… mnie to nudzi. Ja nie lubię życia pod kartkę w kalendarzu. Wolę jak to zdarzyło mi się w listopadzie, planować wyjazd do Łodzi, kliknąć „kup bilet” i usłyszeć od mojego głosu rozsądku (czyt. mojego mężczyzny), że przecież „masz wtedy egzamin!”. (...) Lubię w sobie to roztrzepanie i jakoś tak smutno byłoby mi bez niego. Spontaniczność to jest to, co sprawia, że chce się żyć. Bo według mnie, nie ma niczego lepszego niż budzić się o poranku i nie być pewnym niczego.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viainsanedreamer insanedreamer

May 17 2019

fantasymy
fantasymy
7379 4402 500
fantasymy
fantasymy
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viahomedesigning homedesigning
fantasymy
2657 b8d3 500
fantasymy
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer

April 25 2019

fantasymy
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaeffic effic
fantasymy
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
fantasymy
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsurdalna absurdalna
fantasymy
0264 c3ea 500
fantasymy
1922 ea3b 500
Reposted fromswinka swinka viaikari ikari
fantasymy
Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć; bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą; zatem krzywda, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty.
— Niccolò Machiavelli – Książę.
Reposted frommhsa mhsa viadojenka dojenka
fantasymy
fantasymy
fantasymy
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viaspecialneeds specialneeds
fantasymy
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl