Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

fantasymy
7014 92e1 500
"pożegnanie z Afryką"
Reposted fromdorocinski dorocinski viavertheer vertheer
fantasymy
1799 3fc7 500
Reposted frombirke birke viahighhopes highhopes
fantasymy
3901 a61d
fantasymy
9046 768d 500
Reposted fromjossie jossie viavertheer vertheer

May 01 2015

fantasymy
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKallay Kallay
4511 727a 500
fantasymy
9305 f81a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 29 2015

fantasymy
1444 21c2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
fantasymy
3311 b058
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
fantasymy
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viareniferowa reniferowa

April 21 2015

fantasymy
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viablubra blubra

April 16 2015

fantasymy
7215 6840 500
fantasymy
2446 9e89 500
Reposted fromkurorori kurorori viatytek tytek

April 15 2015

fantasymy
fantasymy
A przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Nie chodzisz w pelerynie i getrach, nie jesteś bohaterem na cały etat, ani nawet na pół. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.

I nie łudź się, że jest jakaś liczba krzywd, po których limit się kończy. Że życie wyczuje moment, że dobra, tej małej wystarczy. Odpuść sobie naiwne myślenie, że teraz już będzie pięknie. Nie będzie, jeśli o to nie zadbasz.

http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/nie-zgrywaj-bohaterki-czasami-lepiej-odpuscic/

April 09 2015

fantasymy
7717 3cc6
Reposted fromdaemondante daemondante viahighhopes highhopes
fantasymy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl